Third sector representatives are invited to attend an event to help thinking for the Parliamentary Review into the future of health and social care in Wales.

Gwahoddir cynrychiolwyr o’r trydydd sector i ddigwyddiad i gyfrannu at yr Adolygiad Seneddol o ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Bydd yr adolygiad yn gofyn i’r sector, ynghyd â llywodraeth leol, swyddogion iechyd, defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid eraill, am eu barn ar natur y materion sy’n wynebu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru; sut i ddelio gyda’r materion; blaenoriaethau i weithredu a mwy.

Cynhelir y digwyddiad, sydd ymlaen drwy’r dydd, yn Stadiwm SWALEC, Caerdydd, ddydd Mercher 31 Mai.

Y cyntaf i’r felin caiff falu, a dim ond 30 lle sydd ar gael i fudiadau trydydd sector. Dim ond un person y mudiad a ganiateir. Ebostiwch dcook@wcva.org.uk i fynegi’ch diddordeb erbyn dydd Mercher 17 Mai 2017.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma. Rhannwch y neges hon â’ch rhwydweithiau os gwelwch yn dda.

************************************************************** 

Dear colleague,

Third sector representatives are invited to attend an event to help thinking for the Parliamentary Review into the future of health and social care in Wales.

The sector, along with local government, health officials, service users and other stakeholders, will be asked for their thoughts on the nature of the issues facing health and social care in Wales; how to deal with the issues; the priorities for action and more.

The full-day event will take place at the SWALEC Stadium, Cardiff, on Wednesday 31 May.

This event is strictly first come, first served, and only 30 spaces for third sector organisations are available. Only one person per organisation is permitted. Please email dcook@wcva.org.uk with your expressions of interest by Wednesday 17 May 2017.

You can find more information here. Please could you share this with your networks

 

 

Published by socialcoopforumwales

The Social Co-operation Forum is a membership network promoting co-operative models of social care and well-being.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: