Third Sector Support engagement events announced March 2018 #volunteering #thirdsector #wales #networking #events @WalesCVA

logo

Your chance to hear about the latest developments in Volunteering

The next round of engagement events from Third Sector Support Wales will focus on volunteering. Find out all about the latest developments in volunteering and the brand new digital platform.

The events are an opportunity to:

 • find out more about new digital developments.
 • hear updates on various local and national developments in volunteering.
 • have your say as to how TSSW (Third Sector Support Wales) can support you in your work.

They are aimed particularly at those who co-ordinate, manage and develop volunteering programmes, but all are welcome.

The events take place on the following dates and locations:

 • 12 March 2018, 9.30am-12.30pm – Lampeter University
 • 15 March 2018, 9.00am-1.00pm – Pontypool Leisure Centre (at the Gwent Third Sector Volunteer Management Network Event)
 • 16 March 2018, 9.30am-12.30pm – Catrin Finch Centre, Wrexham

To book your free place, please complete a booking form and e-mail to eventsadmin@wcva.org.uk.

Booking Form – Booking form

Eich cyfle i glywed am y datblygiadau diweddaraf mewn Gwirfoddoli

Bydd y rownd nesaf o ddigwyddiadau ymgysylltu Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn canolbwyntio ar gwirfoddoli. Dewch i ddysgu mwy am y datblygiadau diweddaraf mewn gwirfoddoli a’n llwyfan digidol newydd sbon.

Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle i wneud y canlynol:

 • cael gwybod mwy am ddatblygiadau digidol newydd.
 • clywed diweddariadau ar ddatblygiadau lleol a chenedlaethol amrywiol ym myd gwirfoddoli.
 • dweud eich dweud ar y ffordd y gall Cefnogi Trydydd Sector Cymru eich cefnogi chi yn eich gwaith.

Fe’u hanelir yn benodol at y rheini sy’n cydlynu, yn rheoli ac yn datblygu rhaglenni gwirfoddoli, ond mae croeso i bawb.

Dyma ddyddiadau a lleoliadau’r digwyddiadau:

 • 12 Mawrth 2018, 9.30am-12.30pm – Prifysgol Llambed, Llanbedr Pont Steffan
 • 15 Mawrth 2018, 9.00am-1.00pm – Canolfan Hamdden Pont y pŵl (yn nigwyddiad Rhwydwaith Rheoli Gwirfoddolwyr Trydydd Sector Gwent)
 • 16 Mawrth 2018, 9.30am-12.30pm – Canolfan Catrin Finch, Wrecsam

I archebu eich lle am ddim, cwblhewch ffurflen archebu a’i e-bostio at eventsadmin@wcva.org.uk os gwelwch yn dda.

Ffurflen archebu – Ffurflen archebu

 

Published by socialcoopforumwales

The Social Co-operation Forum is a membership network promoting co-operative models of social care and well-being.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: