Official : Appointments of Chairs to NHS Wales Health Boards and Trusts | Swyddogol : Penodi Cadeiryddion i Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG Cymru

Annwyl bawb / Dear all Anfonwyd ar ran Llywodraeth Cymru / Sent on behalf of Welsh Government Neges ddwyieithog / Bilingual message Annwyl Syr / Madam Rwy’n amgáu hysbyseb ar gyfer penodiadau cyhoeddus yng Nghymru: Cadeirydd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Cadeirydd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cadeirydd – Ymddiriedolaeth GIG Iechyd CyhoeddusContinue reading “Official : Appointments of Chairs to NHS Wales Health Boards and Trusts | Swyddogol : Penodi Cadeiryddion i Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG Cymru”